Doneren

Fiscus en schenkingen

Stichting Ukunda Schools Project (SUSP) is op 2 juni 2005 opgericht. SUSP staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel Veluwe en Twente: 08136549. Vestigingsplaats is Zutphen. De Belastingdienst heeft onze stichting aangewezen als een ANBI; bedrijven kunnen dus ook gebruikmaken van de fiscale voordelen.

Bron voor onderstaande tekst: Belastingdienst

Hoe werkt periodiek fiscaal aftrekbaar schenken aan goede doelen?
Als u overweegt structureel periodiek aan Stichting Ukunda Schools Project over te maken, is het aantrekkelijk om dit in de vorm van een notariële schenking te doen. Daarmee zijn uw schenkingen geheel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Zo heeft u zelf ook voordeel van uw schenking. 

Wat is een periodieke schenking?
Een periodieke schenking is een periodiek gelijke schenking, vastgelegd bij de notaris voor minimaal vijf jaar. Dit houdt in dat u voor vijf jaar laat vastleggen welk bedrag u jaarlijks wilt overmaken naar onze stichting. 

Voordeel voor u en voordeel voor ons
Voor gewone giften aan instellingen geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Maximaal mag 10% van het drempelinkomen aan gewone giften afgetrokken worden (art. 6.39 Wet Inkomstenbelasting 2001). Met een schenking via een notariële akte kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u 34% tot 52% van de gift terug. 

De voorwaarden voor een succesvolle inkomstenbelastingaftrek:
- U moet de schenking vastleggen bij de notaris.
- U dient de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen te
doen die uiterlijk eindigen bij het overlijden.
- U dient de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen, langer mag ook.
- Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de schenking.
- Belastingaangifte
(bron: www.belastingdienst.nl)

Aftrekbaarheid van de gift
Het bedrag dat de fiscus meebetaalt, is afhankelijk van uw inkomen. In het onderstaande overzicht ziet u uw inkomen met daarbij het percentage van uw gift dat u terugontvangt van de fiscus.

Belastbaar inkomen Percentage dat de fiscus aan de gift meebetaalt
Tot € 17.046 34,15% of 65 jaar en ouder 16,25%
Tot € 30.631 41,45% of 65 jaar en ouder 23,55%
Tot € 52.228 42%
Boven € 52.229 52%

Deze tarieven golden voor 2007. Indien u meerdere aftrekposten heeft, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte waartegen u de gift kan aftrekken doordat uw inkomen al naar een lagere schaal zakt.

Een rekenvoorbeeld
Mevrouw Jansen heeft een inkomen van € 30.000. Dat betekent dat zij 41,45% inkomstenbelasting betaalt over haar inkomen tussen de € 17.046 en € 30.000. Tot voor kort schonk zij (zonder notariële akte) € 450 per jaar aan onze stichting. Van dit bedrag was slechts €150,- aftrekbaar, omdat dit deel boven de drempel van 1% van het inkomen uitkomt.
Netto betaalde zij jaarlijks dus € 387,83 (€450 -/- 41,45% van €150).
Nu besluit mevrouw Jansen om deze schenking voor de komende vijf jaar in een notariële akte vast te leggen (totale schenking van € 2.250 in vijf jaar). Hierdoor betaalt zij netto € 263,48 per jaar in plaats van de oorspronkelijke € 387,83. Mevrouw Jansen kan echter ook besluiten Stichting Ukunda Schools Project het voordeel te gunnen en de periodieke schenking op te hogen naar € 662,38. Daarmee blijft haar jaarlijkse netto bijdrage gelijk aan € 387,83.

  Zonder notariële akte:

Met notariële akte:

Bedrag boven 1%
drempel is aftrekbaar
Voordeel bij de
schenk(st)er
Voordeel bij goed
doel (gift ophogen)
Jaarlijkse gift aan goed doel (bruto) € 450 € 450 € 662,38
Teruggave van belasting (hier: 41,45%) €150 x 41,45% =
€ 62,18
€450 x 41,45% = € 186,52 €662,38 x 41,45% = € 274,56
Per saldo netto kosten voor de schenk(st)er € 387,83 € 263,48 € 387,83

 

 
copyright & sitemap
ING Bank 67.55.46.176 tnv Stichting Ukunda Schools Project te Zutphen